Nyhetsartikler - arkiv 2022


For nyheter og pressemeldinger fra Nortura SA – se nortura.no

 • PRIOR og Felleskjøpet Agri girer opp norsk fôr-satsing: 90% norske råvarer i kyllingfôret

  (23.11.22) Etter to år med pilotprosjekt for å øke andelen av norske ingredienser i kyllingfôret, går man nå inn for å utvide prosjektet ytterligere. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Nortura og flere fôraktører, viser at soya kan erstattes med norske råvarer. Nortura og PRIOR har de to siste årene kjørt et prøveprosjekt der målet er å øke andelen norske råvarer i kyllingfôr.

 • Prognosen – nedjustert salg av storfe og svin i 2023

  (16.11.22) Prognosen for salg er usikker på grunn av husholdningenes reduserte kjøpekraft. Salget av storfe og svin er noe nedjustert i den reviderte prognosen for 2023. Tiltaket med midlertidig opphold hos noen produsenter bringer eggmarkedet om lag i balanse i 2023.

 • Takket for åpenhet om kyllingproduksjon

  (15.11.22) Hele Norge har i oktober kunnet følge kyllingene til Nortura-bonde Lars-Otto Grundt i Østfold på web. Live-streamen har vært banebrytende i norsk sammenheng, og nylig fikk han velfortjent takk for innsatsen.

 • Vil rekruttere saueklippere med nytt skoletilbud

  (08.11.22) Fra høsten 2023 kan ungdommer velge et helt skoleår med saueklipp, på Hallingdal Folkehøgskule i Gol. – Et viktig tilbud for å rekruttere nye saueklippere, sier Eirik Kolbjørnshus, leder for Nortura klyppeteam.

 • Kjøttets tilstand 2022

  (01.11.22) Torsdag 27. oktober var det digital lansering av Kjøttets tilstand 2022 - Animalias årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

 • Gilde er markedsleder på spesialpølser i 2022

  (28.10.22) Gilde Pølsemakerens Beste, som ble lansert tidligere i år, har på kort tid blitt svært godt mottatt hos forbrukerne. Pølsene gjør at Gilde tar en posisjon som markedsleder på spesialpølser, viser ferske markedstall fra Nielsen.

 • Kostnadsvekst gir Nortura svakt tertialresultat

  (27.10.22) Nortura har en omsetningsvekst på over en milliard kroner så langt i år, men resultatet ødelegges av et kraftig fall i dagligvaresektoren og en historisk prisvekst på strøm, transport og andre innsatsfaktorer. Nortura iverksetter umiddelbare og kraftfulle tiltak.

 • Verdens eggdag på Norges mest unike egg-anlegg

  (21.10.22) Norturas anlegg på Revetal er Norturas eneste spesialanlegget for egg og mottar om lag 130 millioner egg hvert år. Anlegget jobber kun med videreforedling av egg som enten er for store eller små til å få plass i de vanlige egg-pakkene.