Nyhetsartikler - arkiv 2022


For nyheter og pressemeldinger fra Nortura SA – se nortura.no

  • Bygger en mer moderne matindustri

    (19.01.22) Nortura Tønsberg, som er et av de største produksjonsstedene i matkonsernet Nortura, utvides for å møte nye produksjonsbehov. Nye lokaler moderniserer lokalene og gir mer bærekraftig drift.

  • Nortura er utsatt for et dataangrep, oppdatert sak

    (Oppdatert sak, 02.01.22) Nortura ble utsatt for et dataangrep 21.desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner. Nortura har gjennom julen arbeidet med å sikre datasystemene, etablere midlertidige løsninger og startet arbeidet med å gjenopprette det ordinære produksjonssystemet.