Nyhetsartikler - arkiv 2022


For nyheter og pressemeldinger fra Nortura SA – se nortura.no

 • Årets kretsmøteinvitasjon sendes deg på e-post

  (07.02.22) Invitasjonen til årets kretsmøter går nå i disse dager ut alle eiere på e-post, invitasjonen inneholder en lenke til møtested, valgkomiteinnstillinger og eventuell tilleggsinformasjon for møtet i alle de 138 kretsene i Nortura.

 • Nortura Medlemssenter – sterk jobb i frontlinjen

  (04.02.22) Med flere systemer ute av drift grunnet dataangrepet, måtte Norturas frontlinje – medlemssenteret tenke kreativt. Selv med et fortsatt høyt arbeidspress, står de på tidlig som seint – for våre over 17000 eiere.

 • Nortura styrker bondens økonomi

  (02.02.22) Som følge av kraftig økning i bondens kostnader besluttet Norturas konsernstyre 1. februar å øke planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) ekstraordinært med virkning fra 28. februar.

 • Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022

  (Oppdatert 02.02.22) Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022. Konsernstyret vedtok 1. februar 2022 en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

 • Tenk sikkerhet, bytt ditt passord

  (26.01.22) Landbrukets Dataflyt oppfordrer alle til å bytte passord for å holde god sikkerhet. Vi ønsker å øke sikkerheten i alle ledd av verdikjeden, derfor er det viktig å benytte et sterkt passord.

 • Nortura blir deleier i Steinsland & Co

  (24.01.22) Familien Steinsland på Jæren selger to tredel av aksjene i Steinsland & Co til Nortura. Nortura blir dermed deleier i rugeriselskapet sammen med familien Steinsland.

 • Økt salg som følge av fortsatt tiltak og restriksjoner

  (19.01.22) Sammenlignet med prognosen fra november er salget noe oppjustert i 2022. Den siste smittebølgen har ført til ny runde med tiltak, og vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at både redusert grensehandel og utenlandsreiser i stor grad vil vedvare gjennom vinteren.