Nyhetsartikler - arkiv 2022


For nyheter og pressemeldinger fra Nortura SA – se nortura.no

 • PGE for 1. halvår 2023

  (18.10.22) Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2023 innenfor volummodellen.

 • Sjekk øyremerka på slaktesauen

  (18.10.22) Nortura har som mål å levere avrekningar som er rett på kortast mogleg tid til Nortura-bonden. Vi brukar framleis mykje tid på å vera detektivar på grunn av feilmerking av dyr. Dette kostar pengar og forsinkar avrekningane.

 • Husk PRIOR egg til verdens eggdag!

  (14.10.22) Verdens eggdag feires årlig den andre fredagen i oktober. Men hvorfor det store styret rundt egget, og hvordan kom denne dagen egentlig til livs?

 • Nortura gjør tiltak for å ruste kyllingproduksjonen for fremtiden

  (28.09.22) Konsernstyret vedtok i dag etablering av et nytt slakteri for kylling på Røra i Trøndelag. Satsingen kutter kostnadene med en fjerdedel og innebærer at Nortura vil slakte kylling i Trøndelag fra 2024, mens slaktingen i Elverum blir flyttet til Hærland i Østfold.

 • Ny slaktelinje i drift i Tønsberg

  (26.09.22) Onsdag 21. september var det offisiell åpning av ny slaktelinje for gris ved Nortura Tønsberg. Dette gjør anlegget til hovedanlegg for svinekjøtt på Østlandet. Det nye anlegget er modernisert og legger til grunn for en mer bærekraftig drift og skaper nye arbeidsplasser i området.

 • Gyldig KSL trer i kraft

  (26.09.22) Hele landbruksnæringa, med alle varemottakere, står bak innføringen av Gyldig KSL som trer i kraft nå i høst. Målet er å få alle bønder i Norge med Gyldig KSL, slik vi får et felles kvalitetssystem som styrker tilliten til norsk matproduksjon. I tillegg vil du med Gyldig KSL unngå trekk ved levering. For å få Gyldig KSL må årlig egenrevisjon være gjennomført og eventuelle avvik gitt ved ekstern KSL-revisjon må lukkes.

 • Følg kyllingene våre direkte fra kyllinghuset

  (26.09.22) Onsdag 21. september lanserte Animlia et nasjonalt informasjonsprosjekt for å bygge mer kunnskap om norsk kyllingproduksjon. Nå kan du følge kyllingene til vår Norturaprodusent Lars-Otto Grundt via live stream.