Avsatt 75 mill kr på medlemskapitalkonto – ingen utbetaling i år

(Oppdatert 11.04.24) Konsernstyrets forslag om å ikke utbetale medlemskapital i 2024 ut over kr 27.086.720,- til pensjonistene ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet. Det ble avsatt kr 75.000.000,- av fjorårets resultat på eiernes medlemskapitalkonto.

Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2023 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2023. 

Styret innstiller for årsmøtet det framlagte konsernregnskapet som viser et resultat før skatt på 148,6 millioner kroner og et resultat etter skatt på 133,8 millioner kroner. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte regnskapet for morselskapet. Nortura SA endte med et årsresultat på 111,5 millioner kroner etter skatt.

Konsernstyrets forslag til disponering/dekning av årets resultat ble godkjent av årsmøtet.

Årsresultat i Nortura SA 111 472 808 kr
Overføres til fond for vurderingsforskjeller  8 427 979 kr
Overføres til etterbetalingsfond 28 044 829 kr
Overføres til medlemskapitalkonto 75 000 000 kr
Avkastning på andelskapital og medlemskapital  0 kr

Se mer om egenkapital her.
 

Status individuell medlemskapital

Årstall

Avsatt*

Utbetalt

Forklaring på utbetalingen

Årsmøtevedtak avsetning og utbetaling

2024   ingen utbetaling* *ut over utbetalingen til utmeldte pensjonister over 70 år - se mer info Årsmøtet 2024
2023 75 000 000 kr ingen utbetaling   Årsmøtet 2023

2022

ingen avsetning

95 768 379 kr

Avsatt for regnskapsåret 2012, inkludert 4 296 000 kr fra avviklet tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet 2022

2021

75 000 000 kr

135 000 000 kr

Avsatt for regnskapsåret 2011 og 2010

Årsmøtet 2021

2020

73 025 695 kr

ingen utbetaling

 

Årsmøtet 2020

2019

ingen avsetning

ingen utbetaling

 

Årsmøtet 2019

2018

ingen avsetning

ingen utbetaling

 

Årsmøtet 2018

2017

ingen avsetning

61 917 677 kr

Avsatt for regnskapsåret 2009

Årsmøtet 2017

2016

80 000 000 kr

 

 

Årsmøtet 2016

2015

80 000 000 kr

 

 

Årsmøtet 2015

2014

80 000 000 kr

 

 

Årsmøtet 2014

2013

80 000 000 kr

 

 

Årsmøtet 2013

2012

80 000 000 kr

 

 

Årsmøtet 2012

2011

80 000 000 kr

 

 

Årsmøtet 2011

2010

70 000 000 kr

 

 

Årsmøtet 2010

2009

70 000 000 kr

 

 

 

*Avsetningen er regnskapsåret, vedtaket om avsetning fra regnskapet gjøres påfølgende år i årsmøte. 

» Hvor skal andelsinnskuddet føres 

 

Medlemskapital-ordningen

Med medlemskapitalkonti får du som medlem og eier del i verdiskapningen i Nortura ved at noe av overskuddet settes inn på din personlige konto i selskapet. Innskuddet bygger på samhandlingen med Nortura, og kan utbetales etter sju år.

Innskuddet på medlemskapitalkonti regnes som egenkapital i selskapet.

Samvirkeloven krever at avsetning til medlemskapitalkonti bare kan skje dersom selskapet har overskudd i sin samhandling med medlemmene, men det er årsmøtet som vedtar størrelsen på avsetningen innenfor rammen av det konsernstyret foreslår.

Se også i §5 Medlemskapitalkonti i vedtektene