Utbetaler 95,8 millioner kroner i 2022

(Oppdatert 07.04.22) Konsernstyrets forslag til utbetaling av medlemskapital med 95,8 millioner kroner ble godkjent av årsmøtet på første dag, tirsdag 5. april. I forkant ble også årsoppgjørsdisponeringen vedtatt og det settes av 75 mill kr på eiernes medlemskapitalkonto for rullering.

Årsmøtet 2021 vedtok å avvikle ordningen med Tilleggsandelsinnskudd. Samtlige innestående saldoer i ordningen, totalt kroner 4 296 000 kr utbetales. ​Medlemskapitalkonti avsatt i 2013 for regnskapsåret 2012, totalt 73 984 497​ kr, samt avkastning på medlemskapitalen for 2021, totalt kroner 17 487 882​ utbetales. I sum gir det 95 768 379 kr i utbetaling til eierne i år.

Årsmøtets vedak:

  1. Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2021 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2021. 

  2. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte konsernregnskapet som viser et resultat før skatt på 169,9 millioner kroner og et resultat etter skatt på 179,1 millioner kroner. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte regnskapet for morselskapet Nortura SA med et årsresultat på 184,9 millioner kroner etter skatt. 

  3. Konsernstyrets forslag til disponering av årets resultat godkjennes 

Årsresultat i Nortura SA 184 868 014 kr​
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 14 581 353 kr
Overføres til etterbetalingsfond 77 798 779 kr​
Overføres til medlemskapitalkonto 75 000 000 kr
Avkastning på andfelskapital og medlemskapital  17 487 882 kr​

Se mer om egenkapital her.

Status individuell medlemskapital

Årstall

Avsatt*

Utbetalt

Forklaring på utbetalingen

2022

 

95 768 379 kr

Avsatt for regnskapsåret 2012, inkludert 4 296 000 kr fra avviklet tilleggsandelsinnskudd

2021

75 000 000 kr

135 000 000 kr

Avsatt for regnskapsåret 2011 og 2010

2020

73 025 695 kr

ingen utbetaling

 

2019

ingen avsetning

ingen utbetaling

 

2018

ingen avsetning

ingen utbetaling

 

2017

ingen avsetning

61 917 677 kr

Avsatt for regnskapsåret 2009

2016

80 000 000 kr

 

 

2015

80 000 000 kr

 

 

2014

80 000 000 kr

 

 

2013

80 000 000 kr

 

 

2012

80 000 000 kr

 

 

2011

80 000 000 kr

 

 

2010

70 000 000 kr

 

 

2009

70 000 000 kr

 

 

*Avsetningen er regnskapsåret, vedtaket om avsetning fra regnskapet gjøres påfølgende år i årsmøte. 

» Hvor skal andelsinnskuddet føres 

 

Medlemskapital-ordningen

Med medlemskapitalkonti får du som medlem og eier del i verdiskapningen i Nortura ved at noe av overskuddet settes inn på din personlige konto i selskapet. Innskuddet bygger på samhandlingen med Nortura, og kan utbetales etter sju år.

Innskuddet på medlemskapitalkonti regnes som egenkapital i selskapet.

Samvirkeloven krever at avsetning til medlemskapitalkonti bare kan skje dersom selskapet har overskudd i sin samhandling med medlemmene, men det er årsmøtet som vedtar størrelsen på avsetningen innenfor rammen av det konsernstyret foreslår.

Se også i §5 Medlemskapitalkonti i vedtektene