Prisløyper engrosprisendringer 2. halvår 2022

(30.05.22) Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, lam og egg for 2. halvår 2022. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Merk at dette er engrospriser, og avregningsprisene *) ikke vil være de samme. Oppdateringer på engrospriser for gris, storfe og lam per 13. september - se under hvert dyreslag.

Prisløype gris:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 1,80 kr/kg
Mandag 1. august (uke 31): Engrospris opp 1,00 kr/kg     
Mandag 26. september (uke 39): Engrospris opp  0,50 kr/kg*
Mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,50 kr/kg*
Mandag 12. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 19. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 41,50 kr/kg. Det er 3,00 kr/kg høyere enn 1. halvår 2022.

*oppdatert ihht info 13.09.22

Prisløype purke:

Mandag 4. juli 2022 (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg

Prisløype storfe:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 1. august (uke 31): Engrospris opp 0,80 kr/kg 
Mandag 8. august (uke 32): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 3. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 7. november (uke 45): Engrospris opp 1,10 kr/kg*
Mandag 26. desember (uke 52): Engrospris ned 2,00 kr/kg 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 74,80 kr/kg. Det er 4,00 kr/kg høyere enn 1. halvår 2022. Se mer i avregningspriser storfe 2. halvår - prisløype

*oppdatert ihht info 13.09.22

Prisløype lam:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 1. august (uke 31): Engrospris opp 1,60 kr/kg
Mandag 22. august (uke 34): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 29. august (uke 35): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 5. september (uke 36): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 12. september (uke 37): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 19. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg
Mandag 26. september (uke 39): Ingen endring*

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 78,50 kr/kg. Det er 5,00 kr/kg høyere enn 1. halvår 2022 og 9,1 kr/kg høyere enn 2. halvår 2021.

*oppdatert ihht info 13.09.22

Fullstendig prisliste for avregningspriser inkludert omsetningsavgift, grunntilskudd etc vil komme i forbindelse med infoheftet Lammesesongen 2022.           

Prisløype sau:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 2,50 kr/kg
Mandag 5. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg
Mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp 3,00 kr/kg

Fullstendig prisliste for avregningspriser inkludert omsetningsavgift, grunntilskudd etc finnes i infoheftet Lammesesongen 2022.               

Prisløype egg:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 0,80 kr/kg

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2022 på 23,00 kr/kg.

 

*) Hvordan blir avregningsprisen

Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe, effektivitetstillegg sau etc. kommer også utenom, også justeringer på grunn av endringer i kostnader eller verdi på hud, skinn, innmat e.l.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.

Se også Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris