Søk:

Verktøylinje

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

(Sist endret 14.11.17) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

JulebjellerInnmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister.

Innmeldingsfrister er som følger (unntak småfe):

  • Tirsdag 5. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
  • Tirsdag 12. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
  • Tirsdag 19. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

Småfe
Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er tirsdag 28. november. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul.

 


 

Vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding er fristen onsdag morgen kl. 06:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Storfe på innmeldingsavtale
Innmeldingsfrist er fredag kl 16.00, for web-innmelding søndag kl. 23:59, 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Se leveringsvilkår for detaljer rundt skyvetillegg
 

Innmelding gjøres på telefon til medlemssenter eller webinnmelding Min side

 

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.