Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2021


 

 • Nortura bytter matriseskrivere med nettbrett

  (21.06.21) Nortura skal spare 140 kilometer printerpapir i året, når man bytter ut matriseskrivere med nettbrett. Nye digitale verktøy vil automatisere informasjonsflyten rundt inntransport av slaktedyr. Målet er papirløse dyretransporter.

 • Vil revitalisere samvirke

  (18.06.21) Et forslag fra AU Innlandet om å sette av ressurser til et prosjekt for å revitalisere samvirke, fikk unison oppslutning på årsmøtet.

 • Dette er Norturas nye konsernstyre

  (18.06.21) Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Jan Erik Fløtre fra Byrkjelo ble ny nestleder på Norturas årsmøte fredag 18. juni. Nye inn i konsernstyret er Bente Borgen fra Sør-Fron og Tronn Olaf Flittie fra Lesja.

 • Gode årsmøte!

  (17.06.21) Styreleder Trine Hasvang Vaags tale til Norturas årsmøte 2021

 • Nå signerer du kjøreseddelen på nettbrett

  (Oppdatert 11.06.21) Overgangen fra manuelle til digitale kjøresedler fullføres, og Nortura utstyrer alle biler som brukes til inntransport av slakt med nettbrett for digital signering av kjøreseddel.

 • Arbeidet med dyrevelferd er en løpende oppgave

  (05.06.21) – Det er viktig at brudd på dyrevelferd både fanges opp og blir belyst. Nortura jobber kontinuerlige med dyrevelferd og har i dag en systematisk oppføling av produsenter gjennom flere systemer, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.