Prislister og leveringsvilkår

   

» Avregningspriser gris - vilkår gris

 

» Avregningspriser storfe - vilkår storfe

 

» Avregningspriser småfe - vilkår småfe

    

 

 

» Avregningspriser egg - vilkår egg

» Avregningspriser kylling - vilkår kylling

» Avregningspriser kalkun - vilkår kalkun

» Avregningspriser høns - vilkår høns

» Avliving høns - vilkår høns

» Daggamle kyllinger

 

 

 

» Gjeldende leveringsvilkår i Nortura (krever innlogging)

Prisavvik for Nord-Norge
Lavere utbetalingspris for gris, storfe og småfe i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.